Informacija spausdinti

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija

 


 

INFORMACIJA

 


                                              

 

 

Mieli Tėveliai,
su nekantrumu pranešame, kad vaikučių, kurie ruošiasi mūsų bažnyčioje Sutaikinimo ir  Eucharistijos sakramentams, šiais 2023-2024 mokslo metais, laukiame sekmadiniais 12.30 val. Šventosiose Mišiose.

 

 

Dėl pasiruošimų sakramentams prašome kreiptis į parapijos kleboną

 

arba tel. 8 612 82399.


 

 

 

Klebonas – kun. Artūras STANEVIČIUS

 (Ukmergės Švč. Trejybės)

 

 

mob. +370 616 78575


El. p. [email protected]

 


 

ŠV. MIŠIOS


Sekmadieniais 12.30 val.
Šiokiadieniais (pagal susitarimą)
Šeštadieniais (pagal susitarimą)

 Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

 Gegužinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Birželinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Rožinio malda prieš skemadienio Mišias


Kryžiaus kelias gavėnios laiku prieš sekmadienio Mišias

 


 

Atlaidai

 

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Marijos Magdalietės
Šv. arkangelo Mykolo