Informacija » Straipsniai spausdinti

Lyduokių

Šv. arkangelo Mykolo parapija

 

 

 

 


 

 
 

INFORMACIJA

 

 


 

 
 
2024-06-02 Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių dieną Jėzus nori, kad šiltas Jo gyvenimo srautas tekėtų mūsų gyslomis, kad Jo drąsa įsišaknytų mūsų širdyse, kad mes pasiryžtume išgyventi savo žmogiškąją egzistenciją taip, kaip ją išgyveno Jis.

plačiau
 
2024-05-12 Pirmosios Komunijos šventė

Šeštinių dieną, Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo  parapijos trijų šeimų keturi vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Nuoširdžiausios padėkos parapijiečių liejasi klebonui, už tai, kad po daug metų vaikai tėviškai visus metus buvo globojami kartu su jų šeimomis. Sąmoningai pasiruošė ir šią šventę išgyvena savojoje bažnyčioje.

plačiau
 
2024-05-04 Pasitinkant mamos dieną

Šeštadienio Šv. Mišiose, Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas meldėsi už mirusias mamas.

O parapijiečių širdis džiugina gyvas mamų Dievo Žodžio skelbimas ir Jo liudijimas savo gyvenimu.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos mėnesis Lyduokių bažnyčioje pradėtas išpuoštais baltutėlėmis gėlėmis altoriais, simbolizuojančiais parapijiečių meilę Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai ir jų pačių žydinčias širdis.

Vargonininkas Darius Narkevičius, susirinkusiųjų širdis džiugina profesionaliu gegužinių pamaldų ir Šv. Mišių giedojimu, o pats džiaugiasi girdėdamas giedančią ir  Viešpatį kartu šlovinančią Bažnyčią.

 

plačiau
 
2024-04-21 Gerojo Ganytojo sekmadienis

Ketvirtasis Velykų sekmadienis, kaip visada, yra skirtas Kristaus - Gerojo Ganytojo asmeniui.

Atrodo, nedaug ką galime padaryti, norėdami būti tokiu žmogumi. Reikia tik vieno,- mokėti mylėti, nes būtent iš meilės gimsta aistra. Be elementarios meilės, be aistros niekada niekas kitam, jo globai patikėtam ir tos globos reikalingam žmogui negalės būti geru vadovu, ar, cituojant Jėzų, Geruoju Ganytoju.

 

plačiau
 
2024-01-21 Dievo Žodžio sekmadienis

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Dievo Žodžio sekmadienį kalbėjo apie gilų ryšį, kuris sieja Šventąjį Raštą ir tikinčiųjų tikėjimą. Kadangi tikėjimas gimsta iš klausymo, o klausymas – iš Kristaus žodžio skelbimo (plg. Rom 10, 17), tikintieji kviečiami suvokti, kaip neatidėliotina ir svarbu klausytis Viešpaties žodžio tiek liturginiame vyksme, tiek meldžiantis ar asmeniškai jį apmąstant. 

 

 

plačiau
 
2024 -12-24 Kalėdų nakties Šv. Mišios

Po šventos Kūčių vakarienės, maldininkai rinkosi į Kalėdų nakties Šventąsias Mišias Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Artūras Stanevičius iškilmingai pašventino prakartėlę, perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo Kalėdų šventinį laišką tikintiesiems. Dėkojo visiems puošusiems bažnyčią, dėkojo Carito ir adventinės akcijos rėmėjams už aukas stokojantiems.

Po Komunijos prie altoriaus palaiminimui klebonas sukvietė mažuosius...

plačiau