Informacija » Straipsniai spausdinti
2024-05-12 Pirmosios Komunijos šventė

„Eikite į visą pasaulį

ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai."

(Mk 16.15)

 

 

Šeštinių dieną, Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo  parapijos trijų šeimų keturi vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Nuoširdžiausios padėkos parapijiečių liejasi klebonui, už tai, kad po daug metų vaikai tėviškai visus metus buvo globojami kartu su jų šeimomis. Sąmoningai pasiruošė ir šią šventę išgyvena savojoje bažnyčioje.

Mažuosius drąsino vyresnieji broliai ir sesės, kartu nusidriekę prie klausyklos. Šeimos pasipuošusios altorių, drąsiai įsijungė į Šventojo Rašto skaitymą ir atnašų nešimą Šventosiose Mišiose.

Apipinti nuoširdžiomis bendruomenės gegužinėmis pamaldomis, vadovaujant vargonininkui Dariui Narkevičiui, Pirmosios Komunijos vaikučiai kartu su jų šeimomis, Lyduokių parapijos klebono Šeštinių dieną buvo atsivesti į bažnyčią.

Viešpaties į Dangų žengimo dieną Bažnyčioje minima ir Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena.

Šią dieną meldžiame už krikščioniškąją žiniasklaidą, kad rastų tinkamiausių būdų skleisti Gerąją Naujieną trečiojo tūkstantmečio žmonėms. Šią dieną vėlgi Lyduokių bendruomenės padėkos liejasi klebonui už parapijos svetainę ir sukurtą feisbuko paskyrą.

Mes, Bažnyčia, esame būtent toks kūnas, kurį Jėzus, įžengęs į dangų, tempia su savimi tarsi virtinę virve susirišusių žygeivių. Būtent jis savo Žodžiu ir sakramentų malone mums atskleidžia ir perteikia Tėvynės, į kurią einame, grožį. Tad ir mes, jo nariai, džiūgaudami kopiame kartu su juo, mūsų galva, žinodami, kad vieno žingsnis yra visų žingsnis, kad niekas neturi pasiklysti ar atsilikti, nes esame vienas kūnas (žr. Kol 1, 18; 1 Kor 12, 12–27).

Ir kuo daugiau taip elgiamės, kuo labiau leidžiame, kad mus perkeistų Jėzaus Dvasia, kuo labiau vadovaujamės jo pavyzdžiu, tuo labiau, kaip ir kalnuose, jaučiame, kad oras aplink mus tampa lengvas ir švarus, horizontas platus, o tikslas arti. Žodžiai ir gestai tampa geri, protas ir širdis plečiasi, giliai kvėpuoja.

Tegul mums padeda Švč. Marija, kuri jau pasiekusi tikslą, visiems kartu ir su džiaugsmu žengti dangaus šlovės link, meldė Lyduokių parapijos klebonas.

Po Šv. Mišių, parapijos klebonas tėvelių paprašė palaiminti savo vaikučius ir įteikė pažymejimus.

 

 

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos informacija