Informacija spausdinti

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija

 


                         INFORMACIJA

 


Liepos 21 d. (sekmadienį)

šv. Marijos Magdalietės atlaidai.

 

Atlaidų Šv. Mišios ir procesija 12.30 val.

 

Vaikams priėmusiems Pirmąją Komuniją

bus pašventinami rožiniai

ir uždedami škaplieriai.

 


 

mob. +370 616 78575


El. p. [email protected]


 

Zakristijonas-vargonininkas Darius Narkevičius

 

mob. +370 648 22303

 


 

ŠV. MIŠIOS


Sekmadieniais 12.30 val.
Šiokiadieniais (pagal susitarimą)
Šeštadieniais (pagal susitarimą)

 Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

 Gegužinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Birželinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Rožinio malda prieš skemadienio Mišias


Kryžiaus kelias gavėnios laiku prieš sekmadienio Mišias

 


 

Atlaidai

 

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Marijos Magdalietės
Šv. arkangelo Mykolo