Šv. Mišios spausdinti

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

 

 

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS


Sekmadieniais 12.30 val.
Šiokiadieniais (pagal susitarimą)
Šeštadieniais (pagal susitarimą)

 


 

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

 


 

Gegužinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Birželinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias


Rožinio malda prieš skemadienio Mišias


Kryžiaus kelias gavėnios laiku prieš sekmadienio Mišias

 


 

Atlaidai

 

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Marijos Magdalietės
Šv. arkangelo Mykolo