Informacija » Straipsniai spausdinti
2024-05-04 Pasitinkant mamos dieną

,,Jei jūs būtumėte pasaulio,

jis mylėtų jus kaip savuosius."

(Jn 15.18)

 

 

 

Šeštadienio Šv. Mišiose, Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas meldėsi už mirusias mamas.

O parapijiečių širdis džiugina gyvas mamų Dievo Žodžio skelbimas ir Jo liudijimas savo gyvenimu.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos mėnesis Lyduokių bažnyčioje pradėtas išpuoštais baltutėlėmis gėlėmis altoriais, simbolizuojančiais parapijiečių meilę Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai ir jų pačių žydinčias širdis.

Vargonininkas Darius Narkevičius, susirinkusiųjų širdis džiugina profesionaliu gegužinių pamaldų ir Šv. Mišių giedojimu, o pats džiaugiasi girdėdamas giedančią ir  Viešpatį kartu šlovinančią Bažnyčią.

Lyduokių parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo apie Dangaus Tėvo Meilę, kuris pasaulio gelbėti atsiuntė savo Sūnų. Jėzus kalbėdamas apie pasaulį, nekenčiantį Jo mokinių, kalbėjo apie nuolatinę šviesos ir tamsos kovą. Jėzus norėjo, kad mokiniai žinotų apie šią kovą. Būti Dievo vaiku, tai nesivaikyti pasaulio vertybių, greito pasitenkinimo, savęs laikymo svarbiausiu. Mūsų veikla, bendravimas su kitais žmonėmis turi remtis savęs atsidavimu bei susitaikymu. Nesiekime keršto, bet visa palikime Dievo teisingumui ir melskimės už savo priešus. Gyvenkime pagal Kalno pamokslo nuorodas bei Meilės įsakymą. Laikydamiesi šių principų kartais galbūt pasijusime vieniši ar netgi persekiojami. Kaip pakelti pasaulio neapykantą mums? Pirmiausia turime pažvelgti į save. Ar ši neapykanta kilo dėl Dievo valios vykdymo, ar ją užsitraukėme savo puikybe bei užsispyrimu. Šventoji Dvasia padės mums suvokti ar savo veiksmais bei ketinimais neįžeidėme jos ar kitų žmonių. Turime sekti Jėzaus nuolankumo pavyzdžiu. Jėzus mylėjo ir atleido netgi tiems, kurie Jį prikalė prie kryžiaus. Jėzus ir mus kviečia gyventi pagal krikščioniškas nuostatas,- neteisti ir atleisti.

 

 

 

 

 

 

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos informacija