Informacija » Straipsniai spausdinti
2024-04-21 Gerojo Ganytojo sekmadienis

,,Samdinys pabėga, nes jis samdinys,

jam avys nerūpi."

(Jn.10.13)

 

 

 

 

Ketvirtasis Velykų sekmadienis, kaip visada, yra skirtas Kristaus - Gerojo Ganytojo asmeniui.

Atrodo, nedaug ką galime padaryti, norėdami būti tokiu žmogumi. Reikia tik vieno: mokėti mylėti, nes būtent iš meilės gimsta aistra. Be elementarios meilės, be aistros niekada niekas kitam, jo globai patikėtam ir tos globos reikalingam žmogui negalės būti geru vadovu, ar, cituojant Jėzų, Geruoju Ganytoju.

Aistra neturi kainos, nes Meilė neturi kainos. Daiktas, padarytas iš pareigos arba pagal rinkos logiką, turi savo vertę, už kurią turi būti sumokėta, tačiau tas pats daiktas, padarytas su meile, turi perteklinę vertę. 

Lyduokių parapijos katechezės vaikai, kartu su savo šeimomis, šeštadienio vakarą, nuotolinėje pamokoje daug dėmesio skyrė pašaukimų temai. Žiūrėjo filmą apie mūsų Kauno arkivyskupo metropolio Kęstučio Kėvalo pašaukimo kelią.

 

https://www.facebook.com/brolismykolas/videos/1482735742455777

 

Pamokėlėje skaitydami dienos Šventojo Rašto skaitinius, kartu su ano meto apaštalais džiaugėsi Viešpaties liejamu jų gyvenimams Ramybės laikotarpiu. ,,Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama (Apd 9.31).

Po žiemiško šeštadienio,- sekmadienį vėl saulėtas pavasaris sugrįžo. Pavasaris ne tik gamtoje, bet ir mūsų širdyse. Nuoširdžiai džiaugiamės mamos Daivos Zinkevičienės  ir jos dukrytės Vaivos atvirumu Dievo balsui. Džiaugėmės jų drąsa,  pirmą kartą skaityti Dievo Žodį, susirinkusiai į Šventąsias Mišias Lyduokių bendruomenei. 

Parapijos klebono gilios homilijos tiesia kelią Dievo Žodžio gyvybei mumyse, paliečia ir įtraukia, skatina nebūti vien stebėtojais, bet gyventi šia nuostabia Dievo dovana. 

Jei nelaistysime savo gyvenimo malda ir sakramentais, negalėsime žydėti krikščioniškais žiedais. Malda ir sakramentai palaisto šaknis, ir tuomet mūsų gyvenimas žydi.

Po Šventųjų Mišių Vaiva, kuri Vilniuje studijuoja grafinį dizainą, katechezės vaikams pasidžiaugė, kaip ji vasarą padėjo atnaujinti savo gimtinės, Lyduokių bažnyčios, Kryžiaus kelio stotis. Tie, kurie šaknimis esame įaugę į Bažnyčią, tiesiog girdime palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio išsakytą mintį; ,,Per Kryžių į žvaigždes... Suprantame, kaip apsčiai Viešpats lieja malones tiems, kurie ne tik nesigėdija Kryžiaus, bet ir pasiėmę sąvąjį eina paskui Viešpatį... Šventąsias Mišias taip pat pradede kryžiaus ženklu,- taip prasideda gyvenimas; taip prasideda diena. Jėzaus Kryžius yra mūsų apsauga. Tai reiškia, kad esame atpirkti per Viešpaties kryžių.

Be Kryžiaus kelio, mes neįsivaizduojame Bažnyčios. Kryžiaus kelias, tiesiog įaugęs į mūsų širdis, - dalinosi vaikučių mamytės.

Išties, kaip gražiai Dievo Apvaizdos surežisuota,- mama Daiva, atvedusi vaikučius katechezei pasakojo, kad ji pati yra užaugusi Kėdainiuose, ir Pirmąją Komuniją priėmusi būdama visai mažytė, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, iš kurios Lyduokių parapijos klebonu paskirtas ir dabartinis mūsų parapijos gerasis ganytojas. Šį sekmadienį daug bažnyčių švenčia ir Šv. Jurgio atlaidus. Šv. Jurgis yra antrasis Lietuvos globėjas.

Meldžiame, kad mūsų parapijos Klebono akys nuolat regėtų patį Jėzų – Gerąjį Ganytoją, liejantį apsčiai jam savo malones,- o mums visiems jis tepadeda Kristuje atrasti Gyvenimą.

 

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos informacija