Informacija » Straipsniai spausdinti
2024-01-21 Dievo Žodžio sekmadienis

,,Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

Tavimi visados pasitikiu."

(Ps 25.5)

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Dievo Žodžio sekmadienį kalbėjo apie gilų ryšį, kuris sieja Šventąjį Raštą ir tikinčiųjų tikėjimą. Kadangi tikėjimas gimsta iš klausymo, o klausymas – iš Kristaus žodžio skelbimo (plg. Rom 10, 17), tikintieji kviečiami suvokti, kaip neatidėliotina ir svarbu klausytis Viešpaties žodžio tiek liturginiame vyksme, tiek meldžiantis ar asmeniškai jį apmąstant. 

Klebonas taip pat parapijiečius labai nuoširdžiai kvietė atsiliepti į Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus ir Misijų mokyklos komandų pakvietimą perskaityti visą Šventąjį Raštą per metus.

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=139&ncid=1&nid=12417

 

Šį sekmadienį tiek klebonui, tiek Lyduokių parapijiečiams buvo ypatingai sunku pasiekti  bažnyčią dėl sudėtingų žiemos sąlygų keliuose. Klebono pakvietimu, sekmadienio vakarą, per nuotolį, su keliais Lyduokių Pirmosios Komunijos vaikučiais jungėsi jam nuoširdžiai talkinančios Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinos Maldoje mamos. Mamos, kasmet su Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiančiu jaunimu, bendruomenėje organizuodavo Dievo Žodžio sekmadienį.

Lyduokių vaikams liudijo jaunimo lyderė, šiandien jau Vilniuje studijuojanti Giedrė Smulskytė. Ji nuo pasiruošimo sakramentams laikų, ne tik skaitė bažnyčioje Šventąjį Raštą, bet talkino su savo šeima ir įvairiausiuose bendruomenės reikaluose. Giedrės šeimai kassekmadienį būdavo iššūkis pasiekti bažnyčią. Vasarą gelbėdavo dviratis, o šaltesniuoju metų laiku šeimai tekdavo samdyti šalia gyvenenatį ūkininką, kad pasiektų bažnyčią, Šv. Mišias, pasiruošimo pamokas...

 

https://drive.google.com/file/d/1YY6vRRrlJpegqOHP3C8DX3JC5l79fj3m/view?fbclid=IwAR1u_1md9m2sY1A4r5RW2dUAO9LAF3sI9jgZgrmxzRQasL4C6BdP1ELYpDs

 

Kas nuoširdžiai skaito Artumos žurnalą,  Sausio mėnesį rado gilių minčių ir liudijimų apie Šventojo Rašto Dievą, kuris yra kalbantis Dievas. Tad vakaro pasidalinime per nuotolį, talkinanti Lyduokių parapijai katechetė pasakojo, apie tą pirmąjį sekmadienį, kada atsiliepė į parapijos klebono  kvietimą vėl ruošti jaunimą toje bažnyčioje, kurioje ji pati vaikystėje buvo pati priėmusi sutvirtinimo sakramentą. Su sutvirtinamaisiais tuomet skaitė atsitiktinai atsivertę Bibliją. Kartu su jaunimu atrado Šv. Rašto žodžius, kalbančius būtent jiems. ,,Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Taip teįšviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje" (Mt 5.14.16).  

Tuomet aptarus su parapijos klebonu, gimė ir pirmieji suvenyrai su bažnyčios stovinčios ant kalno atvaizdu. Bažnyčios, nuo kurios prasidėjo visa Kėdainių miesto istorija. Taip su šia dar kartą naujai perskaityta Šventojo Rašto vieta, ant liepos/rugpjūčio mėnesio Artumos žurnalo, Motinos Maldoje mamos pasižadėjo savo maldos grupės Dvasios Tėvui,  nesvarbu kur jis bus iškeliamas, toliau talkinti darbuojantis dėl Dievo ir Bažnyčios.

Na, o klebonas labiausiai džiaugiasi tai mažaisiais parapijiečiais ir jų tėveliais, kurie net per pusnis ir atostogas stengiasi neapleisti sekmadienio Šv. Mišių.

 

 

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijos informacija