Informacija » Straipsniai spausdinti
2024 -12-24 Kalėdų nakties Šv. Mišios

,,Per amžius remsiu jį savo ištikima meile,

mano sandora su juo liks visados tvirta."

(Ps 89.29)

 

 

 

Po šventos Kūčių vakarienės, maldininkai rinkosi į Kalėdų nakties Šventąsias Mišias Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 

Jėzus yra tas, kuris mus karštai myli. Rūpinasi visais mūsų rūpesčiais bei vargais. Jam patinka, kai mes Jam viską pasakojame ir bendraujame su Juo. Daugeliui lyduokiečių pranašaujami orai jau neteikė vilties, kad jie  galės iš atokiausių kaimelių pasiekti savo bažnytėlę. Jėzus ir tą vakarą parodė, kaip mumis visais rūpinasi. Nepravažiuojamų kelių problema buvo išspręsta, oro sąlygos nebuvo kliuvinys pasiteisinimui atvykti į Kalėdų nakties Šentąsias Mišias.
Dievas mumis visapusiškai rūpinasi. JIS žino, ko mums reikia: rūbų ar valgio ir gėrimo, gyvenamosios vietos ar automobilio... JIS rūpinasi mumis. Gal mus slegia rūpesčiai dėl vaikų ar dėl darbo vietos ar ligos; lieka tas pats – JIS mumis rūpinasi. JIS rūpinasi ir mūsų vidiniais būgštavimais, mūsų baimėmis ir prislėgtumais, kuriuos taip pat galime JAM patikėti. Leiskime Jam mumis rūpintis. Prigluskime prie Jo širdies. Tik čia iš tikrųjų dings visa mūsų neramybė ir nuogąstavimai.

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Artūras Stanevičius iškilmingai pašventino prakartėlę, perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo Kalėdų šventinį laišką tikintiesiems.

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12454

 

Klebonas dėkojo visiems puošusiems bažnyčią, dėkojo Carito ir adventinės akcijos rėmėjams už aukas stokojantiems. Darydami gerą darbą ar dalydami išmaldą esame palaiminti, jei kitame žmoguje matome Viešpaties veidą teikiantį mums palaimą ir gyvenimo prasmę.

Po Komunijos klebonas prie altoriaus palaiminimui sukvietė mažuosius...

Trys šeimos ypatingai dėkoja parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui, kuris tik paskirtas klebonu pasirūpino, kad savo bažnytėlėje, kuri yra aptarnaujama, po daugelio metų jų vaikučiai galėtų priimti Pirmąją Komuniją. Klebonas vaikučiais rūpinasi pats. O sekmadienio vakarais, šeimos per nuotolį bendrauja su klebonui talkinančia komanda. Tos trys šeimos, su klebono pašventintu Advento vainiku, darydamos geruosius Advento darbus troško visa širdimi priimti ir pasveikinti gimusį Kūdikėlį Jėzų. O lydinti vaikučius komanda žinodama, koks ypatingas klebono rūpestis yra mažaisiai, įrodė, kad klebonas nėra su savo rūpesčiais paliktas vienas, ir kad komanda yra ne nuotolinė, bet gyvai kartu laukusi Jėzus gimimo ir atvykusi Jėzaus pasveikinti į Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčią Šventosiose Mišiose.


 

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo parapijos informaciją